Welkom bij

Dierenvoedselbank Spijkenisse

 Er wordt wel eens beweerd dat wanneer iemand financiële problemen heeft, hij of zij beter geen huisdier kan of mag hebben. Men vergeet daarbij dat iemand een huisdier voor een langere periode aanschaft en dat er in die tijd veel in een mensenleven kan gebeuren. Denk daarbij aan een scheiding of het verlies van een baan en de financiële gevolgen daarvan. Voor veel mensen biedt de liefde van een huisdier troost en het voorkomt dat mensen in een isolement raken. Daarom is het belangrijk dat deze mensen hulp krijgen bij het onderhoud van hun huisdier. 

 

InformatieAanvraag pakket
Over

Dierenvoedselbank Spijkenisse

Over

De dierenvoedselbank Spijkenisse is in mei 2019 opgericht als uitgiftepunt voor ‘Stichting wie vult mijn bak’. Inmiddels is de dierenvoedselbank Spijkenisse een onafhankelijke stichting.

In eerste instantie werd er onderdak gevonden bij de kringloopwinkel in de wijk Groenewoud. Daarna verhuisde de dierenvoedselbank naar de Zuidpassage in het centrum van Spijkenisse.

Vanwege de transformatie van winkelpanden naar woningen, moest ook de dierenvoedselbank verhuizen. Op dit moment zijn wij te vinden in winkelcentrum De Kopspijker, in het pand van R-Brush Ronald Bagijn. Hier worden de voedselpakketten uitgegeven.

Omdat we het pand delen, zijn we enkel op afspraak geopend.

Stichting Dierenvoedselbank

De Stichting heeft ten doel het algemeen belang te dienen door het gratis verstrekken van verkregen voedsel aan de armste mensen in de gemeente Nissewaard, alsmede het zoveel mogelijk voorkomen van voedselverspillingvoor dieren.

Bestuurlijke zaken

Het bestuur werkt geheel op vrijwillige basis en krijgt geen beloning voor de werkzaamheden.

Het bestuur bestaat uit drie personen:
A.Th.M. Verweij-Talboom, voorzitter
M. de Haas-Hiemstra, secretaris/penningmeester
A. Vrinten-Hut, webmaster/PR

In het kader van de AVG zullen wij in 2023 beginnen met het opstellen van een privacyprotocol zodat wij eind 2023 voldoen aan de wettelijke regelgeving.

Hoofdlijnen beleidsplan 2022-2023

Onze visie
Het bestuur van de Stichting is van mening dat iemand die in financiële prob­lemen terecht komt, niet gedwongen moet worden om afstand te doen van zijn huisdier omdat hij het onderhoud van het huisdier niet meer op kan brengen. Dit gaat meer over armoedebestrijding en welzijn van inwoners, dan over direct dierenwelzijn. Uiteraard is het laatste niet onbelangrijk, maar de focus ligt bij de huisdiereneigenaren, zodat zij zich niet geconfronteerd zien met het verlies van hun geliefde metgezel, naast allerlei financiële problemen.

 

 

 

 

Onze missie
Het doel van de Dierenvoedselbank Spijkenisse is het ondersteunen van minima met huisdieren, door hen te voorzien van een aanvullend pakket voedings- en onderhoudsproducten.

Fondsenwerving
Het honoreren van aanvragen voor een aanvullend voedselpakket is alleen mogelijk als er voldoende producten uit te delen zijn. Een deel van de producten wordt verkregen uit donaties in natura. Daarnaast zal er fondsenwerving plaats moeten vinden om producten aan te schaffen die niet gedoneerd worden, zoals dieetvoeding en voeding voor o.a. vogels en reptielen. Ook de exploitatiekosten vragen om fondsenwerving. Nu worden de kosten door de vrijwilligers betaald.

Naast het aanvragen van subsidie, worden ook businessclubs en andere organisaties aangeschreven die zich bezig houden met ondersteunen van maatschappelijke initiatieven. Daarnaast is het mogelijk om rechtstreeks een financiële donatie te doen aan de Dierenvoedselbank Spijkenisse.

Jaarlijks worden de inkomsten en uitgaven verantwoord in ons financieel jaarverslag, dat wordt gepubliceerd op onze website.

Wanneer kom je in aanmerking voor hulp?

Dierenbezitters met een inkomen tot € 1.370,00 per maand kunnen in aanmerking komen voor dierenvoeding voor maximaal vier huisdieren. Dit kunnen honden, katten of knaagdieren zijn.

Eenmaal per twee maanden mag een aanvraag ingediend worden. Het gaat daarbij om een aanvulling op de diervoeding; de Dierenvoedselbank verzorgt niet de volledige voeding van het huisdier. Daarbij beschikken we niet over alle merken voeding, wij zijn afhankelijk van de producten die gedoneerd worden.

In de tijd dat men een pakket ontvangt, mag er geen nieuw huisdier aangeschaft worden.

 

 

Aanvraag pakket dierenvoedselbank

Wil je een pakket aanvragen voor jouw dier(en), vul dan onderstaand formulier volledig in. De velden zijn verplicht, dus het formulier wordt niet verzonden als er een veld niet is ingevuld. 

Vul uw mailadres in

Hoeveel dieren zijn er?

Zijn er dieren met een speciaal dieet?

3 + 15 =

GROEP GRINGO

In een onderzoek uit 2018 bleek dat er in de huidige tijd veel mensen eenzaam zijn. In de groep 50-plussers lijdt 40% onder gevoelens van eenzaamheid en in de groep 75-80 jarigen is dit percentage 60%, waarvan 14% aangeeft extreem eenzaam te zijn. Bij de  dierenvoedselbank klonken deze geluiden ook. Voor veel cliënten is hun huisdier degene die hen steun geeft, vooral in deze tijd.

Cliënten van de dierenvoedselbank gaven tijdens hun wekelijkse bezoeken aan best iets terug te willen doen richting de maatschappij en zo ontstond ‘Groep Gringo’.

De groep bestaat uit 14 vrijwilligers die zes verpleeghuizen in Nissewaard bezoeken.  Wil je meer weten over dit project of ook als vrijwilliger bij ouderen op bezoek, neem dan contact met ons op.

Dierenvoedselbank Spijkenisse

In de pers

Contact

Wil je meer weten over de Dierenvoedselbank Spijkenisse, wil je vrijwilliger worden of wil je een donatie doen, vul onderstaand formulier in en dan krijg je zo snel mogelijk een reactie.

15 + 11 =